[1]
C. Jørgensen, “KORTERE ANMELDELSER”, temp, bd. 1, nr. 2, s. 220-221, aug. 2011.