[1]
R. Magnusdottir, “KORTERE ANMELDELSER”, Temp, bd. 1, nr. 2, s. 218–219, aug. 2011.