[1]
N. A. Sørensen, “KORTERE ANMELDELSER”, Temp, bd. 1, nr. 2, s. 215–217, aug. 2011.