[1]
M. Rostgaard og I. L. Christensen, “DEN FORSINKEDE FRYGT: ATOMBOMBER, RADIOAKTIVITET OG VIDENSTRANSFORMATION I DAGSPRESSEN 1945-1963”, temp, bd. 11, nr. 21, s. 126–155, dec. 2020.