[1]
S. Schlosser Schmidt, “‘AT ABSTRAHERE FRA STATUENS REALE INDHOLD’: ET MIKROSTUDIE AF H.W. BISSENS STATUE AF A.S. ØRSTED”, temp, bd. 9, nr. 17, s. 89-112, jan. 2019.