[1]
L. Andersen, ā€œKRIMINALITETENS KULTURHISTORIEā€, temp, bd. 9, nr. 17, s. 180-186, jan. 2019.