[1]
S. Mølholm Olesen, “EN LØS KANON PÅ GLETSJEREN”, temp, bd. 9, nr. 17, s. 159–164, jan. 2019.