[1]
S. Rud, “MOD BEDRE VIDENDE: GRØNLAND OG POLITISK-IDEOLOGISK HISTORIESKRIVNING”, temp, bd. 9, nr. 17, s. 145-152, jan. 2019.