[1]
B. Nygaard, “HISTORICITETENS REGIMER”, temp, bd. 8, nr. 15, s. 200-203, jan. 2018.