Castenbrandt, H. (2017) “INFORMATIONSFLÖDEN OCH ÅTGÄRDER I SVERIGE UNDER RÖDSOTSEPIDEMIN 1772-1773 OCH SPANSKA SJUKAN 1918-1920”, Temp - tidsskrift for historie, 7(14), s. 39-56. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/temp/article/view/96391 (Set: 17april2021).