Nielsen, J. V. (2019) “NÅR HØJTEKNOLOGIEN FEJLER: BREVDUEN SOM KRITISK INFRASTRUKTUR UNDER KRISE OG KRIG I DANMARK, 1880-1918”, Temp - tidsskrift for historie, 9(18), s. 97–112. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/temp/article/view/115838 (Set: 30 november 2022).