Schlosser Schmidt, S. (2019) “‘AT ABSTRAHERE FRA STATUENS REALE INDHOLD’: ET MIKROSTUDIE AF H.W. BISSENS STATUE AF A.S. ØRSTED”, Temp - tidsskrift for historie, 9(17), s. 89-112. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/temp/article/view/112049 (Set: 25august2019).