LANGEN, U. HVEM ER FAGHISTORIKEREN? REPLIK TIL PER H. HANSEN. Temp - tidsskrift for historie, v. 7, n. 14, p. 181-188, 18 jul. 2017.