MALMBORG, M. RENÆSSANCEADELENS FORHOLD TIL KRIG 1563-1660 - AFMILITARISERING, REMILITARISERING ELLER KONTINUITET?. Temp - tidsskrift for historie, v. 8, n. 15, p. 5-29, 3 jan. 2018.