Castenbrandt, H. (2017). INFORMATIONSFLÖDEN OCH ÅTGÄRDER I SVERIGE UNDER RÖDSOTSEPIDEMIN 1772-1773 OCH SPANSKA SJUKAN 1918-1920. Temp - Tidsskrift for Historie, 7(14), 39–56. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/96391