Jørgensen, C. (2011). KORTERE ANMELDELSER. Temp - Tidsskrift for Historie, 1(2), 220-221. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/24865