Possing, B. (2020). BEUNDRING FREM FOR UNDREN ER DET VIDENSKAB?. Temp - Tidsskrift for Historie, 10(19), 213-224. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/118090