(1)
Christensen, J. INFORMATIONSSAMFUNDET I HISTORISK PERSPEKTIV. Temp 2017, 7, 151-180.