(1)
Jørgensen, C. KORTERE ANMELDELSER. temp 2011, 1, 220-221.