(1)
Sebro, L. MELLEM MANGE VERDNER: NETVÆRK, VÆKKELSE OG TRANSNATIONALE FORBINDELSER I DET ATLANTISKE RUM I BEGYNDELSEN AF 1700-TALLET. Temp 2020, 10, 139-159.