(1)
Possing, B. BEUNDRING FREM FOR UNDREN ER DET VIDENSKAB?. temp 2020, 10, 213-224.