(1)
Schlosser Schmidt, S. “AT ABSTRAHERE FRA STATUENS REALE INDHOLD”: ET MIKROSTUDIE AF H.W. BISSENS STATUE AF A.S. ØRSTED. temp 2019, 9, 89-112.