(1)
Rud, S. MOD BEDRE VIDENDE: GRØNLAND OG POLITISK-IDEOLOGISK HISTORIESKRIVNING. temp 2019, 9, 145-152.