[1]
Castenbrandt, H. 2017. INFORMATIONSFLÖDEN OCH ÅTGÄRDER I SVERIGE UNDER RÖDSOTSEPIDEMIN 1772-1773 OCH SPANSKA SJUKAN 1918-1920. Temp - tidsskrift for historie. 7, 14 (jul. 2017), 39–56.