[1]
Jørgensen, C. 2011. KORTERE ANMELDELSER. Temp - tidsskrift for historie. 1, 2 (aug. 2011), 220-221.