[1]
Sørensen, N.A. 2011. KORTERE ANMELDELSER. Temp - tidsskrift for historie. 1, 2 (aug. 2011), 215–217.