[1]
Nielsen, N.K. 2011. KORTERE ANMELDELSER. Temp - tidsskrift for historie. 1, 2 (aug. 2011), 205–206.