Tilbage til artikeldetaljer KONSPIRATIONSHISTORIER OM DEN KOLDE KRIG Dino Knudsen: Amerikaniseringen af den danske fagbevægelse. Marshallhjælp, kold krig og transatlantiske forbindelser 1945-1956, København: Museum Tusculanums Forlag 2012. Hent Download PDF