https://tidsskrift.dk/taep/issue/feed Tidsskrift for æstetik og pædagogik 2023-01-23T22:43:10+01:00 Martin Blok Johansen blok@via.dk Open Journal Systems <p>I <em>Tidsskrift for æstetik og pædagogik</em> analyseres, diskuteres og problematiseres begreberne æstetik og pædagogik med en stadig hensyntagen til spændingsforholdet mellem dem. Kan pædagogik perspektivere æstetik – og kan æstetik perspektivere pædagogik, og hvordan kan det indbyrdes forhold mellem dem forstås og tilgås? Fokus er således ikke alene på begreberne hver for sig, men også på forholdet mellem dem og samtidig med en rettethed mod at indkredse og identificere deres relevans for uddannelser, professioner og forskning.</p> https://tidsskrift.dk/taep/article/view/134643 Kunst og estetisk oppdragelse 2022-11-10T12:27:14+01:00 Hansjörg Hohr blok@via.dk <p class="p1">Med utgangspunkt i begrepet presentativ symbolikk foretas en grenseoppgang mellom kunst og estetisk kommunikasjon og mellom kunst og estetisk oppdragelse: Den estetiske kommunikasjonen er mediert av presentativ symbolikk, mens kunst er en særskilt estetisk kommunikasjon som utforsker verdenen. Estetisk oppdragelse er barnas innføring i estetisk kommunikasjon og samtidig barnas transformative tilegning av dens betydninger i opplevelsen. Den estetiske kommunikasjonen og den estetiske oppdragelsen favner videre enn kunsten og dens formidling og berører alle sider ved hverdagen, måten å kle seg på å bo på, å omgås hverandre på. Kunst og oppdragelse opererer med ulike gyldighetskriterier: Kunsten utvider den kulturelle opplevelseshorisonten, oppdragelsen tar sikte på å utvide den individuelle. Det betyr at kunsten ikke uten videre kan legitimere pedagogiske innhold. De må nemlig begrunnes danningsteoretisk og ut fra følgende spørsmål: Har innholdet verdi for barnas erfaring og for deres framtid? Og hvordan kan innholdet knyttes til barnas erfaring?</p> 2022-11-10T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/taep/article/view/135397 Skriveudvikling i danskfaget 2023-01-02T13:31:21+01:00 Morten Tannert blok@via.dk 2023-01-02T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 https://tidsskrift.dk/taep/article/view/135679 Svævet, bjerget og Cristiano Ronaldo 2023-01-18T20:53:56+01:00 Bo Kampmann Walther blok@via.dk 2023-01-18T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 https://tidsskrift.dk/taep/article/view/135734 VM i fodbold. De øjeblikke, vi så hurtigt glemmer 2023-01-23T22:43:10+01:00 Andreas Rasch-Christensen blok@via.dk 2023-01-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023