Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund - Journal of Research in Sickness and Society https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund en-US <p>Forfatteren/forfatterne og Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund har ophavsret til de artikler og anmeldelser der bringes i tidsskriftet.</p> <p>Artikler publiceret i Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund må citeres, downloades og videresendes for ikke-kommerciel brug, under forudsætning af normal akademisk reference til forfatter(e) samt tidsskrift, årgang, nummer og sider. Artiklerne må kun genudgives med eksplicit tilladelse fra forfatter(e) og tidsskriftet.</p> rsandersen@health.sdu.dk (Rikke Sand Andersen) kontakt@sygdomsamfund.dk (Frederik von Lillienskjold Hjortshøj) Wed, 23 Dec 2020 14:54:47 +0100 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Fremtider https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123585 <p>Introduktion</p> Torben Risør, Karen Waltorp, Uffe Juul Jensen Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123585 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Brukermedvirkning i kjernesamiske områder https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123586 <p>Artikel</p> Vår Mathisen, Rita Kristin Sørly Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123586 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Levedygtige nutider https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123587 <p><em>Denne artikel tager afsæt i et hverdagseksempel der viser, at sundhedsapps har utilsigtede konsekvenser. Eksemplet fungerer som en udfordring for hvad vi kan forestille os og håbe på i forhold til teknologi. Artiklens centrale undersøgelsesspørgsmål er: Hvordan kan vi med afsæt i en triviel indsigt om sundhedsapps udvikle en forståelsesramme for at forestille os sunde fremtider? Artiklens overordnede argument er at teknologi forandrer – ikke forbedrer eller forværrer - en given situation. Dette forhold stemmer overens med en amoderne forståelse som foreslået af den franske videnskabs- og teknologiantropolog Bruno Latour. En amoderne forståelse indebærer at en fremskridtstanke baseret på at teknologi anskues som instrument for menneskelig handlen, ikke lader sig opretholde. I stedet stilles vi i en anden situation, hvor vi er forbundne til og aktører i at producere komplekse og overraskende tilstande som overskrider vores beherskelse. Men denne tilstand åbner også op for mangfoldige forbindelser og mulige måder at (sam-)eksistere på, som synes mere adækvate og moderate og tilbyder levedygtige nutider. Artiklen er relevant for praktikere og forskere i sundhedssektoren, fordi den tilbyder en radikalt anderledes forståelse af sundhedsvæsnet og dets problematikker, end de gængse og derfor forhåbentligvis også kan inspirere til nye tilgange og initiativer, såvel i den enkelte konkrete praksis, som på et mere overordnet styringsmæssigt og politisk niveau. I den henseende er artiklen i sig selv et forsøg på at bidrage til sunde fremtider og levedygtige nutider i sundhedsvæsnet.</em></p> Peter Danholt Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123587 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 A Shot at a Healthy Future https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123588 <p><em>In this article, we present an extended case analysis of the unruly reception of the HPV vaccine in Denmark. More specifically, we explore what happens to visions of a healthy future when high levels of social trust in a public vaccination programme are suddenly infused with uncertainty and doubt. Capturing the Danish public in 2013-2015, national news and social media platforms shared dra-matic stories of young women confined to their beds following their HPV vaccinations. The Danish healthcare authorities reacted to this seemingly accelerating problem by setting up HPV clinics to care for the women. Simultaneously, HPV vaccination uptake plunged. Based on long-term ethno-graphic field research, we present the experiences of two main interlocutors, who both find them-selves in difficult situations and having to revise their visions of the future: Sophie, a young woman with suspected HPV vaccine side effects and Martin, a physician working in an HPV clinic. Overall, their accounts shed light on situations emerging during a challenging period in the 2010s in which the Danish healthcare system was adjusting to a new information and media landscape. We show that the promise of a healthy future – sustained by welfare and vaccine technologies – is indeed a communal venture that is vulnerable to suspension and even collapse. When sufferings (such as pain or fatigue) were publicly paired and un-paired with the vaccine, it generated and sustained pervasive uncertainties and painful feelings of being doubted by others – reflecting and highlighting inherent tensions of preventative medicine and the Danish welfare society, including the subtle acts of power and resistance that occur within it.</em></p> Stine Hauberg Nielsen, Rikke Sand Andersen, Marie Louise Tørring Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123588 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Tracing Uncertainties in New Prognostics of Consciousness https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123589 <p><em>Uncertainty is a basic condition of medicine - in research, in the clinic and in the intersection between the two domains. Prognostics is in its very nature an attempt to address and manage the uncertainty of the future. New technologies are continuously developed in order to make prognostics more precise and hence make the future more predictable. However, such technologies may not always serve to decrease uncertainty, but rather enhance or introduce new uncertainties, and thereby open other futures than those imagined. Our study follows an interdisciplinary Danish research group currently seeking to advance methods of neuroimaging in prognostics for unresponsive patients with uncertain consciousness due to anoxic brain injury after an out-of-hospital cardiac arrest. Applying an interdisciplinary approach combining ethnographic methods and philosophical analysis we trace the experience of uncertainty in this context of tool development at the intersection of scientific and clinical reasoning around disorders of consciousness. Specifically, we employ and develop the three-dimensional framework of uncertainty developed by Han, Klein and Arora (2011). We identify salient uncertainties from the perspective of the researchers and show how these lead to different uncertainties experienced by the clinicians. Additionally, we show that while ambiguity may be the source of different kinds of uncertainty, the context determines the nature of the source. Our investigation has a descriptive and theoretical focus, however, uncovering these details may serve as a basis for normative discussions of strategies for uncertainty management, as well as evidence evaluation in research and the clinic in the future.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></em></p> Lise Marie Andersen, Hanne Bess Boelsbjerg, Mette Terp Høybye Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123589 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 At skabe sunde fremtider gennem forskning https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123590 <p><em>I international litteratur om sundhedsvidenskab og sundhedsvæsenet finder vi en bred og omfattende akademisk debat om begrebet ’translation’, og om hvordan sunde fremtider bedst kan sikres gennem en forskningsbaseret udvikling af sundhedsvæsenet. Denne debat påvirker sundheds- og forskningspolitik ved danske hospitaler, herunder også universitetshospitaler. Vigtigheden af translation fremhæves i regionernes forskningspolitikker og sundhedsfakulteternes forskningsstrategier og understøttes gennem en række offentlige og private fundingsatsninger. Begrebet translation refererer som oftest til en forestilling og et sæt af aktiviteter, hvor forskningsbaseret viden søges flyttet ’ind i’ klinisk praksis med henblik på at forbedre denne praksis, forbedre patientbehandling og forbedre den almene sundhed i befolkningen i fremtiden. Flere forskellige tilgange til translation bliver dog ofte blandet sammen i debatten, og tilgangene hviler ved nærmere undersøgelse på meget forskellige grundlæggende forståelser - fx på selve forholdet mellem forskning og praksis. Der er derfor behov for at analysere og adskille disse forestillinger om translation og at se nærmere på deres implicitte antagelser og forudsætninger. I denne artikel analyserer jeg tre gængse forståelser af translation for at pege på og diskutere forskellige og sameksisterende blikke på sundhedsforskningen og dennes vilkår og organiseringer i dag.</em></p> Dixi Louise Strand Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123590 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Genfortællingens kraft https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123591 <p>Essay</p> Hanne Bess Boelsbjerg Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123591 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Skønhed i coronapandemiens skygge https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123592 <p>Essay</p> Christina Prinds, Dorte Toudal Viftrup, Erik Falkø, Karsten Flemming Thomsen, Lene Moestrup, Ricko Damberg Nissen, Tobias Kvist Stripp, Jens Søndergaard, Niels Christian Hvidt Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123592 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Hvis Døden banker på døren https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123593 <p>Essay</p> Lea Kronborg Vestergaard Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123593 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Det vi glemte under Corona https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123594 <p>Essay</p> Ida Marie Lind Glavind Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123594 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 ’Så vi kan se rigtig mange gode ting, der er kommet ud af Covid-19’ https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123595 <p>Essay</p> Maj Nygaard-Christensen, Siri Mørch Pedersen, Bagga Bjerge Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123595 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Tænkningens udsving https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123596 <p>Essay</p> Martin Grünfeld Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123596 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Er der kø ved håndspritten? https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123597 <p>Essay</p> Annette Dorman, Catrine Sundorf Kristensen, Charlotte Nørholm Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123597 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Målebaseret pleje og behandling i psykiatrien https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123598 <p>Essay</p> Martin Locht Pedersen Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123598 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Skærmbesøg https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123599 <p>Essay</p> Kristina Grünenberg, Line Hillersdal, Jonas Winther Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123599 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Pandemiens fortællinger om sygeplejen https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123600 <p>Essay</p> Trine Schifter Larsen, Nina Halberg Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123600 Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100