https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/issue/feed Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund - Journal of Research in Sickness and Society 2021-04-18T09:15:52+02:00 Rikke Sand Andersen rsandersen@health.sdu.dk Open Journal Systems https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123585 Fremtider 2021-04-18T09:15:52+02:00 Torben Risør torben.risor@uit.no Karen Waltorp etnkw@au.dk Uffe Juul Jensen filujj@cas.au.dk <p>Introduktion</p> 2020-12-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123586 Brukermedvirkning i kjernesamiske områder 2021-04-18T09:15:37+02:00 Vår Mathisen var.mathisen@uit.no Rita Kristin Sørly var.mathisen@uit.no <p>Artikel</p> 2020-12-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123587 Levedygtige nutider 2021-04-18T09:15:20+02:00 Peter Danholt pdanholt@cc.au.dk <p><em>Denne artikel tager afsæt i et hverdagseksempel der viser, at sundhedsapps har utilsigtede konsekvenser. Eksemplet fungerer som en udfordring for hvad vi kan forestille os og håbe på i forhold til teknologi. Artiklens centrale undersøgelsesspørgsmål er: Hvordan kan vi med afsæt i en triviel indsigt om sundhedsapps udvikle en forståelsesramme for at forestille os sunde fremtider? Artiklens overordnede argument er at teknologi forandrer – ikke forbedrer eller forværrer - en given situation. Dette forhold stemmer overens med en amoderne forståelse som foreslået af den franske videnskabs- og teknologiantropolog Bruno Latour. En amoderne forståelse indebærer at en fremskridtstanke baseret på at teknologi anskues som instrument for menneskelig handlen, ikke lader sig opretholde. I stedet stilles vi i en anden situation, hvor vi er forbundne til og aktører i at producere komplekse og overraskende tilstande som overskrider vores beherskelse. Men denne tilstand åbner også op for mangfoldige forbindelser og mulige måder at (sam-)eksistere på, som synes mere adækvate og moderate og tilbyder levedygtige nutider. Artiklen er relevant for praktikere og forskere i sundhedssektoren, fordi den tilbyder en radikalt anderledes forståelse af sundhedsvæsnet og dets problematikker, end de gængse og derfor forhåbentligvis også kan inspirere til nye tilgange og initiativer, såvel i den enkelte konkrete praksis, som på et mere overordnet styringsmæssigt og politisk niveau. I den henseende er artiklen i sig selv et forsøg på at bidrage til sunde fremtider og levedygtige nutider i sundhedsvæsnet.</em></p> 2020-12-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123588 A Shot at a Healthy Future 2021-04-18T09:15:05+02:00 Stine Hauberg Nielsen shn@cas.au.dk Rikke Sand Andersen shn@cas.au.dk Marie Louise Tørring shn@cas.au.dk <p><em>In this article, we present an extended case analysis of the unruly reception of the HPV vaccine in Denmark. More specifically, we explore what happens to visions of a healthy future when high levels of social trust in a public vaccination programme are suddenly infused with uncertainty and doubt. Capturing the Danish public in 2013-2015, national news and social media platforms shared dra-matic stories of young women confined to their beds following their HPV vaccinations. The Danish healthcare authorities reacted to this seemingly accelerating problem by setting up HPV clinics to care for the women. Simultaneously, HPV vaccination uptake plunged. Based on long-term ethno-graphic field research, we present the experiences of two main interlocutors, who both find them-selves in difficult situations and having to revise their visions of the future: Sophie, a young woman with suspected HPV vaccine side effects and Martin, a physician working in an HPV clinic. Overall, their accounts shed light on situations emerging during a challenging period in the 2010s in which the Danish healthcare system was adjusting to a new information and media landscape. We show that the promise of a healthy future – sustained by welfare and vaccine technologies – is indeed a communal venture that is vulnerable to suspension and even collapse. When sufferings (such as pain or fatigue) were publicly paired and un-paired with the vaccine, it generated and sustained pervasive uncertainties and painful feelings of being doubted by others – reflecting and highlighting inherent tensions of preventative medicine and the Danish welfare society, including the subtle acts of power and resistance that occur within it.</em></p> 2020-12-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123589 Tracing Uncertainties in New Prognostics of Consciousness 2021-04-18T09:14:49+02:00 Lise Marie Andersen lmandersen@clin.au.dk Hanne Bess Boelsbjerg lmandersen@clin.au.dk Mette Terp Høybye lmandersen@clin.au.dk <p><em>Uncertainty is a basic condition of medicine - in research, in the clinic and in the intersection between the two domains. Prognostics is in its very nature an attempt to address and manage the uncertainty of the future. New technologies are continuously developed in order to make prognostics more precise and hence make the future more predictable. However, such technologies may not always serve to decrease uncertainty, but rather enhance or introduce new uncertainties, and thereby open other futures than those imagined. Our study follows an interdisciplinary Danish research group currently seeking to advance methods of neuroimaging in prognostics for unresponsive patients with uncertain consciousness due to anoxic brain injury after an out-of-hospital cardiac arrest. Applying an interdisciplinary approach combining ethnographic methods and philosophical analysis we trace the experience of uncertainty in this context of tool development at the intersection of scientific and clinical reasoning around disorders of consciousness. Specifically, we employ and develop the three-dimensional framework of uncertainty developed by Han, Klein and Arora (2011). We identify salient uncertainties from the perspective of the researchers and show how these lead to different uncertainties experienced by the clinicians. Additionally, we show that while ambiguity may be the source of different kinds of uncertainty, the context determines the nature of the source. Our investigation has a descriptive and theoretical focus, however, uncovering these details may serve as a basis for normative discussions of strategies for uncertainty management, as well as evidence evaluation in research and the clinic in the future.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></em></p> 2020-12-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123590 At skabe sunde fremtider gennem forskning 2021-04-18T09:14:34+02:00 Dixi Louise Strand dixi@ruc.dk <p><em>I international litteratur om sundhedsvidenskab og sundhedsvæsenet finder vi en bred og omfattende akademisk debat om begrebet ’translation’, og om hvordan sunde fremtider bedst kan sikres gennem en forskningsbaseret udvikling af sundhedsvæsenet. Denne debat påvirker sundheds- og forskningspolitik ved danske hospitaler, herunder også universitetshospitaler. Vigtigheden af translation fremhæves i regionernes forskningspolitikker og sundhedsfakulteternes forskningsstrategier og understøttes gennem en række offentlige og private fundingsatsninger. Begrebet translation refererer som oftest til en forestilling og et sæt af aktiviteter, hvor forskningsbaseret viden søges flyttet ’ind i’ klinisk praksis med henblik på at forbedre denne praksis, forbedre patientbehandling og forbedre den almene sundhed i befolkningen i fremtiden. Flere forskellige tilgange til translation bliver dog ofte blandet sammen i debatten, og tilgangene hviler ved nærmere undersøgelse på meget forskellige grundlæggende forståelser - fx på selve forholdet mellem forskning og praksis. Der er derfor behov for at analysere og adskille disse forestillinger om translation og at se nærmere på deres implicitte antagelser og forudsætninger. I denne artikel analyserer jeg tre gængse forståelser af translation for at pege på og diskutere forskellige og sameksisterende blikke på sundhedsforskningen og dennes vilkår og organiseringer i dag.</em></p> 2020-12-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123591 Genfortællingens kraft 2021-04-18T09:14:18+02:00 Hanne Bess Boelsbjerg hbb@soc.ku.dk <p>Essay</p> 2020-12-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123592 Skønhed i coronapandemiens skygge 2021-04-18T09:14:01+02:00 Christina Prinds cpri@ucsyd.dk Dorte Toudal Viftrup cpri@ucsyd.dk Erik Falkø cpri@ucsyd.dk Karsten Flemming Thomsen cpri@ucsyd.dk Lene Moestrup cpri@ucsyd.dk Ricko Damberg Nissen cpri@ucsyd.dk Tobias Kvist Stripp cpri@ucsyd.dk Jens Søndergaard cpri@ucsyd.dk Niels Christian Hvidt cpri@ucsyd.dk <p>Essay</p> 2020-12-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123593 Hvis Døden banker på døren 2021-04-18T09:13:46+02:00 Lea Kronborg Vestergaard leakve@gmail.com <p>Essay</p> 2020-12-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123594 Det vi glemte under Corona 2021-04-18T09:13:30+02:00 Ida Marie Lind Glavind leakve@gmail.com <p>Essay</p> 2020-12-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123595 ’Så vi kan se rigtig mange gode ting, der er kommet ud af Covid-19’ 2021-04-18T09:13:14+02:00 Maj Nygaard-Christensen mnc.crf@psy.au.dk Siri Mørch Pedersen smp.crf@psy.au.dk Bagga Bjerge bb.crf@psy.au.dk <p>Essay</p> 2020-12-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123596 Tænkningens udsving 2021-04-18T09:12:58+02:00 Martin Grünfeld martin.grunfeld@sund.ku.dk <p>Essay</p> 2020-12-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123597 Er der kø ved håndspritten? 2021-04-18T09:12:43+02:00 Annette Dorman annettedorman@hotmail.com Catrine Sundorf Kristensen csun@cas.au.dk Charlotte Nørholm charlotte.norholm@cas.au.dk <p>Essay</p> 2020-12-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123598 Målebaseret pleje og behandling i psykiatrien 2021-04-18T09:12:24+02:00 Martin Locht Pedersen 201902703@post.au.dk <p>Essay</p> 2020-12-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123599 Skærmbesøg 2021-04-18T09:12:09+02:00 Kristina Grünenberg kristinagrunenberg@yahoo.dk Line Hillersdal kristinagrunenberg@yahoo.dk Jonas Winther kristinagrunenberg@yahoo.dk <p>Essay</p> 2020-12-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/123600 Pandemiens fortællinger om sygeplejen 2021-04-18T09:11:52+02:00 Trine Schifter Larsen tslarsen@ruc.dk Nina Halberg nina.halberg@regionh.dk <p>Essay</p> 2020-12-23T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Forfatter og tidsskrift