1.
Søndergaard E, Reventlow S. Tegning som trædesten til at nærme os svære og tabubelagte emner i forskningsprojekter med børn. TFSS [Internet]. 3. december 2018 [henvist 5. juni 2020];15(29). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/111306