[1]
S. Thestrup Hansen og M. Kjerholt, “PRO som bro til en helhedsorienteret tilgang til patienter med hæmatologiske kræftformer - En kritisk perspektivering”, TFSS, bd. 21, nr. 39, dec. 2023.