[1]
E. Søndergaard og S. Reventlow, “Tegning som trædesten til at nærme os svære og tabubelagte emner i forskningsprojekter med børn”, TFSS, bd. 15, nr. 29, dec. 2018.