Thestrup Hansen, S. og Kjerholt, M. (2023) “PRO som bro til en helhedsorienteret tilgang til patienter med hæmatologiske kræftformer - En kritisk perspektivering”, Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 21(39). doi: 10.7146/tfss.v21i39.133812.