Søndergaard, E. og Reventlow, S. (2018) “Tegning som trædesten til at nærme os svære og tabubelagte emner i forskningsprojekter med børn”, Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 15(29). doi: 10.7146/tfss.v15i29.111306.