Mikalsen, Paula Ryggvik. 2019. “Gothic Infections”. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund 16 (31). https://doi.org/10.7146/tfss.v16i31.116956.