SØNDERGAARD, E.; REVENTLOW, S. Tegning som trædesten til at nærme os svære og tabubelagte emner i forskningsprojekter med børn. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, v. 15, n. 29, 3 dec. 2018.