Søndergaard, E., & Reventlow, S. (2018). Tegning som trædesten til at nærme os svære og tabubelagte emner i forskningsprojekter med børn. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 15(29). https://doi.org/10.7146/tfss.v15i29.111306