(1)
Andersen, R. S.; Offersen, S. M. H. Omsorgens Moralske Pionerer: Om at ’bo selv’ Og Forvalte Forbundethed Og kræftsygdom. TFSS 2022, 19, 65-85.