(1)
Søndergaard, E.; Reventlow, S. Tegning Som trædesten Til at nærme Os svære Og Tabubelagte Emner I Forskningsprojekter Med børn. TFSS 2018, 15.