[1]
Møller, A., Willadsen, T., Jønsson, A., Reventlow, S. og Brodersen, J. 2020. Heterogenitet i multisygdomsdefinitionen. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. 17, 32 (jun. 2020). DOI:https://doi.org/10.7146/tfss.v17i32.120977.