[1]
Søndergaard, E. og Reventlow, S. 2018. Tegning som trædesten til at nærme os svære og tabubelagte emner i forskningsprojekter med børn. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. 15, 29 (dec. 2018). DOI:https://doi.org/10.7146/tfss.v15i29.111306.