Prepress Resonans mellem livets afslutning og livets begyndelse

En ubetrådt sti til sundhed i svangreomsorgen?

  • Christina Prinds
  • Dorte Hvidtjørn
  • Lene Moestrup

Resumé

Denne artikel er en sekundær analyse og diskussion af to forskningsprojekter, som søgte at udforske eksistentielle karakteristika ved henholdsvis livets begyndelse (blandt nybagte mødre) og livets afslutning (blandt døende og deres pårørende). På baggrund af empiri genereret via forskellige forskningsmetoder diskuteres resultaterne i lyset af en fællesteoretisk forståelse af sekulære, religiøse og spirituelle aspekter i menneskelivet. I artiklen fokuserer vi i særlig grad på, hvordan det at blive mor kan aktualisere eksistentielle overvejelser og hvordan resonansen til samme aktualisering i forbindelse med døden, kan informere sundhedsvæsenets svangreomsorg. Med begrundelse i to sammenfattende argumenter, det eksistentielle/åndelige og det sundhedsfaglige, argumenterer vi for, at eksistentiel og åndelig omsorg potentielt kan være relevant ved livets begyndelse på samme vis som ved livets afslutning.

Publiceret
2018-08-16
Citation/Eksport
Prinds, C., Hvidtjørn, D., & Moestrup, L. (2018). Prepress Resonans mellem livets afslutning og livets begyndelse. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 15(30). https://doi.org/10.7146/tfss.v15i30.112705
Sektion
Originalartikler