Calls til temanumre

2020-08-25

Redaktionen modtager gerne ideer til temanumre. Hvis redaktionen beslutter sig for at gå videre med ideen til et temanummer, skal der skrives et call, der deles med mulige forfattere. 

1: Et call bør tage udgangspunkt i eksisterende forskningsdebatter og tematikker, men det må gerne være kreativt i den forstand, at det fremskriver nye perspektiver på eksisterende forskning og/eller tematikker.
2: Det gode call adskiller fra litteratur-gennemgangen, idet det søger at afdække nye spørgsmål, eller samle en række artikler, der i fællesskab behandler et tema fra forskellige forskningsdiscipliner, epistemologier eller metodikker.
3: Et call stiller nye spørgsmål eller sammenfattende spørgsmål om et afgrænset tema.
4: Et call stimulerer til tænkning, nysgerrighed og refleksion.
5: Et call må max være 1,5 normal side (2400 anslag) og max indeholde 5-10 referencer.