Jacobsen, Aase Roland, og Kamma Lauridsen. “Danmark I Rummet”. Stenomusen, no. 68 (februar 10, 2016): 8. Set maj 14, 2021. https://tidsskrift.dk/stenomusen/article/view/120582.