Eiserhardt, S., og A. R. Jacobsen. “Sommer På Science Museerne”. Stenomusen, nr. 89, juli 2023, s. 2-3, https://tidsskrift.dk/stenomusen/article/view/138986.