Mikkelsen, Trine Bjerre. 2023. “Biodiversitet I Fokus”. Stenomusen, nr. 89 (juli):4-5. https://tidsskrift.dk/stenomusen/article/view/138987.