Mikkelsen, T. B. (2023). Biodiversitet i fokus. Stenomusen, (89), 4–5. Hentet fra https://tidsskrift.dk/stenomusen/article/view/138987