Eiserhardt, S., & Jacobsen, A. R. (2023). Sommer på Science Museerne. Stenomusen, (89), 2–3. Hentet fra https://tidsskrift.dk/stenomusen/article/view/138986